Showing all 12 results

Pod BUFFS là pod thế hệ 2 của dòng pod CISOO, dòng pod system thế hệ mới với công nghệ trục chéo , thân bo tròn giúp giảm thiểu tối đa vấn đề chảy tinh dầu cũng như ổn định hương thơm đến giọt cuối cùng