Showing 1–12 of 25 results

Pod Cisoo chính hãng , dòng pod system thế hệ mới với công nghệ trục chéo , thân bo tròn giúp giảm thiểu tối đa vấn đề chảy tinh dầu cũng như ổn định hương thơm đến giọt cuối cùng